Dođite da podelimo naša iskustva,
jer je znanje jedina stvar koja se množi kada se deli!
O KONFERENCIJI

O konfereNciji

AGENDA

AGENDA KONFERENCIJE


GOVORNICI

GOVORNICI


Ljubomir Jovanović
Konsultant i predavač Omega Consulting Team-a

Ljubomir Jovanović je konsultant i predavač u Omega Consulting Team-u. Prethodno iskustvo sticao je kao konsultant na projektima organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema merenja i izveštavanja i kao predavač na više od 100 treninga i seminara. Svoja prva praktična poslovna znanja iz oblasti računovodstva i finansija stekao je pre desetak godina, počevši svoju karijeru od baznog knjigovodstva i računovodstva i rada i upoznavanja sa organizacijama različitih vrsta i veličina, kao i načinima njihovog poslovanja, da bi se nakon toga usmerio ka poslovnom planiranju i analizi, do najsavremenijih naprednih metoda koje se izučavaju u značajnijim institutima i školama finansija, u poslovno razvijenom svetu.

Konsultantske aktivnosti u kojima Ljubomir radi su, pre svega, iz oblasti kontrolinga i poslovnih finansija. Obučavajući se na principima metoda najpoznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti finansija, Ljubomir je istovremeno prilagodio metode i znanja specifičnostima i potrebama regionalnog tržišta i uspešno sprovodi obuku, edukaciju i konsultantske aktivnosti iz ovih oblasti. Iskustvo i uspešnost primene u praksi dokazuje veliki broj sprovedenih finansijskih analiza u kompanijama različitih veličina i iz različitih privrednih grana, kao i uspostavljanje sistema merenja i izveštavanja, obračuna cene koštanja i profita, kako u trgovačkim, tako i u proizvodnim kompanijama.

Konsultantske aktivnosti koje Ljubomir izvodi: uvođenje i postavljanje sistema kontrolinga i finansijske funkcije u kompanije, analiza finansijskih izveštaja, ocena boniteta kompanija, Benchmarking, učešće u procesu operativnog planiranja poslovanja i finansijskih posledica operativnih planova, definisanja ključnih indikatora uspeš nosti, procenom vrednosti kompanija, uvođenje i uspostavljanje sistema merenja i izveštavanja menadžmenta o rezultatima poslovanja na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, analiziranje rezultata poslovanja i praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva, izrada politike internih ekonomskih odnosa, unapređenje kompetencija članova unutar finansijsko-računovodstvene funkcije.

dr Boris Dumnić
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Direktor Centra za obnovljive izvore i kvalitet električne energije

Boris Dumnić diplomirao je 2003. godine na odseku Elektrotehničke struke i računarstva, smer Elektroenergetika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a magistrirao je 2007. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Novom Sadu 2013.godine.

Radni odnos zasnovao je 2004. godine na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Godine 2013. izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni. Angažovan je u nastavi na bečelor i master akademskim studijama kao i na strukovnim studijama.

Osnivač je i rukovodilac Centra za obnovljive izvore i kvalitet električne energije-CRESPQ, pri Fakultetu tehničkih nauka. Od 2015. obavlja dužnost direktora Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.

Objavio je više od 60 naučnih radova na međunarodnim i domaćim konferencijama i više od 10 radova u međunarodnim časopisima. Član je međunarodnog udruženja IEEE (USA)-Member i podpresednik IEEE Sekcije Srbije i Crne Gore. Angažovan je na nekoliko domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Fokus njegovih istraživanja su obnovljivi i distribuirani izvori električne energije, električne mašine i pogoni, energetska elektronika. Učestvovao je u realizaciji i rukovodio realizacijom velikog broja projekata u saradnji sa privredom.

dr Nataša Kecman
dr Nataša Kecman
Privredna komora Srbije
Rukovodilac Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije

dr Nataša Kecman je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je poslediplomske specijalističke studije o akcionarskim društvima. Pohađala je brojne domaće i međunarodne obuke vezane za mala i srednja preduzeća i stažirala je u Stalnoj misiji Austrije pri EU.

Od 2001. godine je zaposlena u Privrednoj komori Jugoslavije, gde je obavljala poslove razvoja međunarodne ekonomske saradnje. Prelazi u Privrednu komoru Srbije 2003. godine gde je radila na pružanju podrške privrednicima u konkurisanju za specijalizovane međunarodne programe. U periodu  2009-2014. godine bila je nacionalna kontakt osoba za mala i srednja preduzeća za FP7. Od 2014. godine rukovodilac je Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije. Učesnik je brojnih međunarodnih projekata, autor nekoliko radova na temu MSP sektora i tečno govori engleski i italijanski jezik.

Saša Selaković
KREATIVNI DIREKTOR AHA! DESIGN STUDIJA

Saša Selaković završava školu za industrijsko oblikovanje - odsek grafički dizajn u Beogradu. Studira na Fakultetu za primenjenu umetnost u Beogradu. Profesionalni angažman započinje izradom pozorišnih plakata i radom na televizijskom dizajnu. Od 1998. godine radi u marketinškim agencijama: Tim propaganda, Patriot, Studio Marketing J. Walter Thompson, Janus Marketing Group, LPT Publicis i AS Advertising. 1999. godine dobija nagradu za najbolji Jugoslovenski  kalendar. 2006. godine osniva Aha! Design Studio, gde danas radi kao kreativni direktor.

Đorđe Bajović
Investicioni direktor SEAF fonda

Đorđe Bajović poseduje 17 godina iskustva u finasijskom sektoru u Srbiji. Od 2009. godine zaposlen je na poziciji Investicionog direktora u SEAF private equity fondu iz Vašingtona, SAD, koji upravlja imovinom vrednom USD 600 miliona. Odgovaran je za monitoring i upravljanje portfolio kompanija, kako finansijskog, tako i operativnog dela poslovanja. Specijalnost uključuje optimizaciju troškova, postavljanje i egzekuciju internih procedura, a sve u cilju maksimalnog povećanja vrednosti za akcionare firmi. Takođe, specijalizovan za analizu finansijskih izveštaja i procenu vrednosti kompanija, odnosno pripremu kompanija i pronalaženje optimalnog rešenja za prodaju. G. Bajović je prethodno karijeru gradio u Deloitte i KPMG, u konsalting odeljenjima, na pozicijama od analitičara do starijeg menadžera. Diplomirao je ekonomiju na Oglethorpe University, u Atlanti, SAD.

Snežana Nešić
šef službe za razvoj usluga za mala i srednja preduzeća-Telekom Srbija

Snežana Nešić, šef službe za razvoj usluga za mala i srednja preduzeća u kompaniji Telekom Srbija, vodi kreativni tim koji razvoju usluga svakodnevno pristupa sa puno entuzijazma. Razvojem usluga u oblasti telekomunikacija se bavi od 2010. godine.

Različita znanja i veštine je sticala radeći na projektima koju su finansirani iz fondova EU sve do 2007. godine, kada je projekte zamenila finansijskom institucijom i postala deo tima PMD-a kompanije Volksbank u kojoj je, zajedno sa njenim timom, razvila proizvode koji su uspešno nastavili da „žive“ i nakon njenog odlaska.

Sertifikovani je Profesionalni rukovodilac projektima od strane PMI – Instituta za upravljanje projektima.

Biljana Vrzić
Pomoćnik direktora VIP Fonda za podršku investicija

Biljana Vrzić je diplomirala 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega je završila i master studije sa usmerenjem Menadžment u spoljnoj i unutrašnjoj trgovini, sa posebnim akcentom na međunarodno pregovaranje i projektni menadžment. U toku studija unapredila je znanje iz oblasti međunarodnog poslovanja i američke poslovne kulture, u okviru kurseva organizovanih od strane državnog Unverziteta u Portlandu i Stejt Departmenta. Pored engleskog jezika, odlično govori i nemački jezik.

Svoje prvo poslovno iskustvo u međunarodnim okvirima započela je u sedištu kompanije METRO Cash&Carry International u Dizeldorfu u Nemačkoj, kao praktikant u okviru stipendije Vlade Savezne Republike Nemačke i Fondacije Dr Zoran Đinđić. Aktivni je član alumni kluba fondacije.

U VIP Fondu je zaposlena od 2007. godine, prvo kao Savetnik za strane direktne investicije, a od 2009. je na poziciji Pomoćnika direktora za podršku investicija. Kroz direktno učešće na realizaciji investicionih projekata stranih kompanija u Vojvodini i kroz promociju Vojvodine kao atraktivne investicione destinacije, Biljana Vrzić je stekla značajno iskustvo u oblasti stranih ulaganja, obezbeđivanja uslova za postavljanje proizvodnje u različitim delatnostima, kao i u okviru poslovnog konsaltinga. Kroz pružanje stručne podrške stranim ulagačima i kroz posredovanje u njihovoj komunikaciji  sa različitim nivoima vlasti, doprinela je finalizaciji investicionih i reinvesticionih projekata, internacionalnih kompanija kao što su danski Grundfos, nemački IG Bauerhin i Draekslmajer, multinacionalna kompanija Luvata i mnoge druge. Na investicionim i stručnim događajima u zemlji i inostranstvu prezentuje Vojvodinu i njene investicione potencijale u okviru sektora koji su primarni za dalji ekonomski razvoj Vojvodine i u stalnom je kontaktu sa potencijalnim novim investitorima. Vodi tim savetnika za strane direktne investicije u VIP Fondu. Realizovala je nekoliko donatorskih projekata u saradnji sa međunarodnim institucijama i razvojnim agencijama vlade Nemačke, Austrije i Japana. Sarađuje sa stranim poslovnim klubovima, privrednim komorama, kroz podsticanje investicija i realizaciju investicionih projekata iz različitih zemalja.

Žarko Stanojlović
Direktor Trgocentra

Žarko Stanojlović je direktor kompanije “Trgocentar“ d.o.o. koja je vlasnik maloprodajnog lanca Skroz dobra pekara.

Posle uspešnih studija, svoja prva radna iskustva stiče kao računovođa u trgovinskoj kompaniji, a u Trgocentar dolazi 2003. godine na poziciju knjigovođe pre svega sa zadatkom da postavi osnove za upravljanjem robnim i finansijskim resursima preduzeća.

Pored svog rada u finasijskom knjigovodstvu, aktivno učestvuje u formiranju i povezivanju ostalih sektora kao i na izradi ERP sistema koji zadovoljava potrebe i specifične zahteve pekarske industrije.

S obzirom da je u Trgocentar došao na samom početku njegovog rasta i razvoja, tokom narednih godina stiče bogato iskustvo u formiranju i upravljanje sektorima, izradi finansijskih i poslovnih planova, implementaciji i kontroli svih poslovnih procesa.

Veliku ulogu je imao u stvaranju brenda Skroz dobra pekara kao i u razvoju trenutno najveće pekarske maloprodajne mreže u Srbiji.

2011-te godine dolazi na poziciju direktora i narednih godina kompanija ostvaruje ogoman rast na teritoriji Beograda da bi 2013-te godine krenula u širenje malopordaje i u drugim gradovima Srbije.

Svoje poslovne aktivnosti bazira na bogatoj analitici koja omogućava pravilno merenje svih poslovnih procesa pojedinih sektora, što ima za cilj kvalitetnu kontrolu i nesmetan rast i razvoj kompanije.

Miljan Dimitrijević
Konsultant i predavač Omega Consulting Team-a

Miljаn Dimitrijević je menadžersku karijeru započeo u kompaniji McDonalds pre 19 godina, bio jedan od najmlađih upravnika restorana, karijeru nastavio u sopstvenoj marketinškoj agenciji i 6 godina bio na poziciji generalnog direktora kompanije Hemel. Od 2010. se bаvi isključivo konsultаntskim rаdom u okviru Omega Consulting Team-а u oblаstima: organizacija preduzeća, orgаnizаcije prodаje, mаrketing i uprаvljаnje prodаjnim timovimа, kаo i uprаvljаnjа kompаnijаmа u neposrednom rаdu sа vlаsnicimа ili top menаdžmentom.

U prethodnih 19 godinа rаdа nа rukovodećim pozicijаmа svojа znаnjа je konstаntno unаpređivаo kroz prаktičаn rаd i interne i eksterne edukаcije. Posebno se edukovаo zа tehnike SPIN-a i NLP-a i usvojenа znаnjа iz ovih oblаsti neposredno primenjuje u konsultаntskom rаdu u cilju unаpređenjа poslovаnjа Klijenata. Tаkođe, bаvi se i predаvаčkim аktivnostimа nа otvorenim i in-house treninzimа. Redovno učestvuje nа mnogim seminаrimа i konferencijаmа, kаko u zemlji tаko i u inostrаnstvu.

Dejan Tonić
EBRD Advice for Small Businesses
Analyst EBRD Advice for Small Businesses, Serbia

Dejan Tonić je od 2013. godine angažovan na poziciji analitičara i specijaliste za projekte u okviru programa Saveta za mala preduzeća Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD Advice for Small Businesses, Serbia).

EBRD Advice for Small Businesses pruža podršku malim i srednjim preduzećima kroz rad sa domaćim konsultantima i međunarnodnim savetnicima. Finansirani smo iz sredstava donatora, trenutno iz Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (WB EDIF) i Kraljevine Švedske za poseban program za podršku ženskom preduzetništvu. U proteklom periodu smo omogućili savetodavnu podršku za 240 preduzeća u okviru projekta koji je finansirala EU, uz blisku saradnju sa Ministarstvom privrede Republike Srbije.

Pre dolaska u EBRD, Dejan je više godina proveo u međunarodnim kompanijama koje se bave pružanjem konsultantskih usluga na različitim razvojnim projektima koje finansiraju EU, Svetska banka, USAID i ostali donatori. Takođe je radio kao konsultant na međunarodnim projektima u zemlji i inostranstvu u oblastima razvojne, javne i omladinske politike, društvenog aktivizma i zaštite životne sredine, kao i saradnik za odnose sa vladom u jednoj od najvećih lobi asocijacija u oblasti prehrambene industrije u SAD. Nakon diplomiranja na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za međunarodne odnose, zatim specijalističkog programa iz oblasti Javne politike na Georgetown University, Washington D.C. i završenih master studija na Međunarodnopravnom odseku Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Dejan u ovom trenutku privodi kraju doktorat na Međunarodnim i evropskim studijama na matičnom Fakultetu političkih nauka. www.ebrd.com/knowhow

Branka Šiman
Zamenik regionalnog direktora
u Direkciji mreže Societe Generale Banka Srbija

Branka Šiman je deo Societe Generale tima punih 11 godina, u sektoru korporativnog bankarstva. Od početka godine preuzela je rukodovstvo u regionu Vojvodine, na poziciji zamenika regionalnog direktora u Direkciji mreže. Profesionalac sa gotovo 25 godina rada u finansijskom i trgovinskom sektoru. Prvo radno iskustvo stekla je u Agis - agroindustriji kao menadžer uvoza i izvoza, dok je na mestu direktora novosadske filijale Zepter banke stekla korisna znanja i informacije o bankarskom sektoru.

Uža specijalnost su joj spoljnotrgovinsko poslovanje i međunarodni ekonomski odnosi. Po struci je diplomirani ekonomista Univerziteta u Novom Sadu, po stručnom usavršavanju diplomac britanskog Buckinghamshire New University, na Biznis administraciji i menadžmentu. 

Veroslav Janković
Predsednik UO Pro-Energo d.o.o.

Veroslav Janković trenutno vodi Pro-Energo, preduzeće za projektovanje, inženjering i tehnički konsalting. Diplomirao je i magistrirao u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka, odsek Elektroenergetika.  

Više od sedam godina radio na poslovima tehničkog menadžera i direktora investicija u industriji u Šapcu, Bečeju, Novom Sadu i Šidu u okviru Victoria Group-a. Bio je direktor direkcije za planiranje i investicije Elektrovojvodine, a u periodu 2011-2013. obavljao funkciju podsekretara u Pokrajinskom Sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine. Objavio je više naučnih i stručnih radova iz oblasti automatizacije i racionalizacije industrijskih procesa, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Obavljao istaknutu funkciju u Društvu za razvoj i primenu biogoriva Srbije. Tokom nekoliko godina bio je redovni kolumnista Biznis dodatka dnevnog lista Danas. Oženjen, otac troje dece. Trenutno vodi više projekata u razvoju industrijskih i energetskih postrojenja u Kikindi, Beočinu, Kruševcu, Majdanpeku...

Miroslav Jovković
Direktor i suvlasnik kompanije NPS d.o.o.

Miroslav Jovković je rođen 1972. u Sremskoj Mitrovici. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1996. godine kao student generacije, gde je i magistrirao 2002 godine. Nakon 7 godina rada na matičnom fakultetu na mestu asistenta u nastavi i inženjera-projektanta, započeo je karijeru ERP konsultanta.

Poslednjih 12 godina radi u IT industriji kao projektant, konsultant, vođa projekta i supervizor velikog broja ERP i BI projekata. Danas je direktor i suvlasnik kompanije NPS d.o.o., www.nps.rs, vodeće kompanije u implementaciji Microsoft poslovnih rešenja. Fokusiran je na savetovanje vlasnika biznisa, generalnih i izvršnih direktora u pogledu projektovanja i primene ERP i BI rešenja i njihove integracije sa drugim specijalističkim rešenjima za pojedine industrijske grane.

Kao konsultant angažovan je i od strane Delegacije Evropske Unije, u procesu dodele namenskih sredstava za ERP projekte u Srbiji.

Dragan Ranisavljević
Direktor za finansijske i opšte poslove GOMEX d.o.o.

Dragan Ranisavljević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje 1994 god. Poseduje 22,5 godina iskustva na različitim poslovima iz oblasti računovodstva, finansija , osiguranja, upravljanja resursima , analiza , planiranja, kontrola i izveštavanja i drugim poslovima iz oblasti finasija . Od 2015 god. obavlja funkciju Direktora za finansijske i opšte poslove, u kompaniji Gomex doo Zrenjanin sa preko 1550 zaposlenih u kojoj je od juna 2011 god. angažovan na mestu Izvršnog direktora za finansije. Organizuje rad sektora finansija, finansijsko-računovodstvenih poslova, osiguranja, revizije, informacionih tehnologija, bezbednosti i zaštite na radu, opštih i administrativnih poslova, izveštavanja i kontrole poslovanja društva. Aktivno učestvuje u radu NALED-a na pripremi i izradi predloga propisa kao član Saveza za E-upravu ispred kompanije Gomex. Član je ICV-Udruženje kontrolera Srbije i član Skupštine Regionalne privredne komore Zrenjanina od koje je 2015. bio nagrađen za doprinos unapređenju rada komorskog sistema i privrednog ambijenta.

Dragan Ranisavljević je prethodnu karijeru gradio u Delta Banci A.D. na poziciji Viši stručni saradnik, zadužen za kreditne računovodstvene i devizne poslove filijale u Zrenjaninu, Simeon doo Zrenjanin na poziciji finansijskog direktora, Jugoremediji A.D. Zrenjanin na poziciji šefa službe prodaje, Luxolu AD Zrenjanin na poziciji Generalnog direktora i Pompea S.p.A Modital doo. Zrenjanin na poziciji Direktora sektora za finansijske, pravne i opšte poslove (CFO).

Miloš Tomanović
KONSULTANT I PREDAVAČ OMEGA CONSULTING TEAM-A

Miloš Tomanović je početna poslovna iskustva stekao kao samostalni preduzetnik. Počev od 1993. svoje znanje i iskustvo stiče u inostranstvu, pre svega u Pragu (Češka Republika), a kasnije i Sankt Peterburgu (Ruska Federacija) na odgovornim i rukovodećim pozicijama u sferama menadžmenta, marketinga i oblasti pozicioniranja i brendiranja.

Od 2010. se bavi isključivo konsultantskim radom u okviru Omega Consulting Team-a. Pomaže kompanijama da unaprede poslovanje i naprave željenu organizacionu klimu kojom se postižu vrhunski rezultati i obučava menadžere da rukovode na nivou najboljih rukovodilaca i lidera. Radi pristupom učestvovanja u sprovođenju promena, stalnim prisustvom u radu po programu pripremljenom u skladu sa specifičnostima svakog pojedinačnog klijenta. Na ovaj način uči kroz praksu radeći na dugoročnim konsultantskim projektima sa većim i manjim sistemima, u direktnom radu na realnim izazovima koje imaju klijenti. Miloš je danas specijalista za stvaranje i rukovođenje usklađenih efikasnih timova, uspostavljanje funkcionalne organizacione strukture, jasne sistematizacije rada, razvoj talenata, i razvoj menadžerskih i liderskih veština.

Tražeći put do formule motivacije Miloš dobija od 2016 i priznanje da, kao prvi sertifikovani Instruktor po Inspire metodologiji, bude zadužen za sertifikaciju i obuku u regionu jugoistočne Evrope.

Inspire, kao menadžerski alat koji otkriva kompetencije i predviđa ponašanje kod zaposlenih, ima rešenje kako motivisati timove i pojedince. Uz Inspire, Miloš daje najbolji uvid kakva je usklađenost kompetencija osobe sa zahtevima radnog mesta i kako stvoriti zadovoljne, angažovane zaposlene. Miloš svoje aktivnosti profesionalno vodi na srpskom, engleskom i češkom jeziku.

ORGANIZATORI

ORGANIZATORI
PRIJATELJI

PRIJATELJI KONFERENCIJE

SPONZORI

Partneri

   

Medijski Partneri

PRIJAVI SE

PRIJAVI SE

KONTAKT